Šta treba da znamo o zeolitu i česticama jona srebra?

Srebro je najpoznatiji i najjači prirodni antibiotik i kao takvo, odličan saveznik u borbi protiv neželjenih mikroorganizama. Antibakterijska aktivnost srebra bila je poznata još u ranoj istoriji, tako da su stari Grci i Rimljani koristili srebro kako bi sprečili infekcije, a u srednjem veku srebro se koristilo za lečenje opekotina i rana. Tokom pričešća u crkvama se koriste srebrne kašike, koje koriste stotine vernika i NIKAD nije došlo do širenja zaraze. Srebrna rešenja su odobrena 1920. godine od strane US Food and Drug Administration za upotrebu kao antibakterijski agensi.
Švajcarski botaničar Karl Vilhelm fon Negeli kao začetnik naučnog istraživanja mehanizma dejstva srebra na ćeliju mikroorganizma, je 80-tih godina 19. veka ustanovio da uništenje ćelija mikroorganizma ne izaziva sam metal, već njegovi joni! U kliničkim ispitivanjima se pokazalo da joni srebra različito utiču na različite vrste bakterija – od sposobnosti da ubijaju mikrobe tj baktericidnog dejstva do sposobnosti sprečavanja razmnožavanja bakterija tj bakteriostatičnog dejstva i da pokazuju dobar terapeutski rezultat u lečenju virusnih oboljenja jer dezaktiviraju viruse gripa A-1 i B, pojedine entero i adeno-viruse, a čak i da inhibiraju virus SIDE. Konstatovano je da se u odnosu na standardnu terapiju, terapija koloidnim srebrom pokazala daleko efikasnijom, a eksperimenima je ustanoviljeno da je za terapiju Koksaki virusa serotipova A-5, A-7 i A-14 potrebna znatno veća koncentracija srebra, od 0,5 do 5 mg/l, nego za ešerihiju, salmonelu i druge stomačne bakterije (0,1 do 0,2 mg/l). Mehanizam delovanja srebra je inhibicija respiratornog enzima ćelije patogenog mikroorganizma. Srebro deluje kao katalizator, blokirajući određene enzime koje patogeni mikroorganizmi koriste u svom metabolizmu, usled čega ovi izazivači bolesti ostaju bez kiseonika i hrane i raspadaju se. Ovaj proces se odvija toliko brzo i efikasno, da nijedan mikroorganizam ne stigne da mutira, odnosno stekne otpornost. U svetlu savremenih znanja, srebro se smatra moćnim sredstvom koje aktivno deluje na patogene bakterije i viruse.

Zeolit je čudotvorni mineral koji ima neverovatna lekovita dejstva, a mnogi ga nazivaju i ‘’kamenom budućnosti’’. Nakon brojnih istraživanja, potvrđeno je da je zeolit najjači antioksidant, detoksikator i zaštitnik imuniteta. Čisti organizam od pogubnog uticaja toksina (organskih i hemijskih ), pre svega od teških metala poput olova, arsena, žive i drugih i to sa sa stopostotnom efikasnošću. Prvobitno se koristio zа prečišćavanje vode zagađene rаdioаktivnim i ostalim opasnim materijama i za vreme Černobilske katastrofe uspešno je sprečio kontaminaciju vode radioaktivnim supstancama. Prirodni zeolit je nastao prilikom kontakta vulkanskih stena i pepela sa alkalnim podzemnim vodama i kao takav nema korisnih svojstava dok se tehnološki ne obradi, steriliše i hermetički upakuje kako bi mogao da se koristi za ljudske potrebe ili u druge svrhe (prečišćavanje vode za piće i otpadnih voda, oplemenjivanje zemljišta, ishrana životinja). Jedini dozvoljeni zeolit za humanu upotrebu je klinoptilolit jer je bogat mineralima, natrijumski ili kalcijumski aluminosilikat. Prilikom tehnološke obrade, zeolit se usitnjava do veličine mikrona, čime se povećava njegov absorpcioni kapacitet (vezivanja čestica za sebe) i sposobnost jonske izmene. Zeolit ima strukturu rešetkastog kaveza sa snažnim negativnim nabojem, koja mu omogućuje da privlači i absorbuje jone pozitivnog naboja (slobodne radikale i ostale štetne tvari – radioaktivne čestice, aflatoksini, teški metali i toksini različitog porekla).
Zeolit klinoptilolit utiče na sposobnost imunološkog sistema da se suprotstavi infekciji i ima snažan uticaj na smanjenje nivoa slobodnih radikala!
Mnogi proizvođači preparata za nеgu kоžе prеpоznаli su sve blagodeti zеоlita i dоdајu ga svојim reagensima da prilikom dubоkоg čišćеnja uklаnjа zаgаđеnjе i izvrši dеtоksikаciјu kоže.

Srebro i zeolit Zeolit klinoptilolit podleže procesu jedinstvene tribomehaničke mikronizacije i aktivacije, a dodatkom jona srebra njihova se antimikrobna svojstva multipliciraju